Deltagande i konferenser - presentationer/föreläsningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat

 

Spridning

 

 

 

Uppdaterad: 20110913

 

 

 

 

2012

 

2011

 • 24-25 augusti 2011: Tolkprojektets slutkonferens
 • 30 maj 2011: Konferens om valideringstolkning: Föreläsning om tolkens roll och kompetenser
 • 26 maj 2011: Presentation och diskussion om utbildning och auktorisation av tolkar på Kammarkollegiet
 • 6 april 2011: Föreläsning på TSRs 15-årsjubileum i Stockholm "Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration"

 

 • 17 mars 2011: Forskarseminarium på Kulturanatomen i Lund "Tolkningens Praktik"

2010

 • 25 november 2010: Erfarenhetsutbyte mellan flyktingfondsprojekt, Fondhenheten och Migrationsverket 
 • 22-23 november 2010: TÖI Samråds- och planeringskonferens. Presentation: Intryck från grundutbildning till kontakttolk.
 • 5 oktober 2010: Forskarseminarium i Lund. Presentation.

 

 • 25-27 august 2010: 15th Nordic Migration Research Conference. Presentation: Separated Minors in Sweden och Workshop: Childhood and Migration.
 • 26-30 juli 2010: Konferens i Birmingham: Critical Link 6 Interpreting in a changing landscape. Fem presentationer: 1. The community interpreter – a cultural broker? 2. Working conditions for interpreters and the responsibility of the government. 3. Behind closed doors – the significance of interpreting for guaranteeing legal and medical security. 4. Educational programs for interpreters and 5. Working with combined methods.

 

 • 16-17 april 2010: Humanist- och teologidagarna, Lunds universitet
  Presentation: Ensamkommande flyktingbarn.
 • 14 april 2010: Presentation: Tolkförmedlingarna i centrum, TSRs årsstämma.
 • 30 mars 2010: Presentation av Tolkprojektet på Helsingborgs tolkförmedling.

 

2009

 • 27-28 november 2009: Childhood and Migration. Children, Families and Transnational Relations. A Nordic IMER Symposium in Collaboration with Stockholm University, Department of Child and Youth studies, and Department of Social Anthropology.
  Presentation: Behind closed doors - the impact of community interpreting according to legal security and integration with a special focus on the reception of separated asylum seeking children.
 • 25 november 2009: Forskarseminarium, Stockholms universitet. Presentation: Att göra tyst kunskap synlig – om tolkens tysta kunskap.
 • 20 november 2009: Ämneskonferens i etnologi, Stockholm
  Presentation om forskningsprojektet.

 

 • 5 november 2009: SOLID- konferens “Kunskaps- och erfarenhetsutbyte”.
  Presentation:
  ”Tolkens roll i Integrationsprocessen”.

 

 • 27 oktober 2009: Föreläsning på socialhögskolan i Malmö

 

 • 2 oktober 2009: Temadag på TÖI och bokrelease Olga Keselmans avhandling (ensamkommande barn)

 

 • 14-18 september 2009: 14th International Metropolis Conference, Copenhagen,
  http://international.metropolis.net/events/14th_copenhagen_2009/index.html
  Theme: Migration and mobility. National responses to cultural diversity.
  Workshop: Implementing asylum-seeking minor´s human rights in diverse national contexts.
  Paper: To receive with grace – The philosophy behind the municipality’s reception of unaccompanied asylum seeking minors.
  PP

 

 

 • 15 maj 2009: Västmanlands tolkcentral – årsstämma: Presentation av läget i forskningsprojektet.

 

 • 24 april 2009: Humanist- och teologidagarna, Lunds universitet Presentation: Rätten att tala, gråta och skratta - Tolken en emotionell mellanhand

 

2008

 • 4 december 2008: Forskarseminarium på Etnologen om etikaspekterna av vår och andras forskning vid institutionen.
 • 27-28 november 2008: EMN (European Migration Network) konferens i Helsingborg. Presentation av projekten Tolken en kulturell mellanhand och Bakom stängda dörrar.
 • 20 november 2008: Konferens om migration och hälsa (Socialfondsprojekt)
 • 11-12 november 2008: Nordisk forskarkonferens inom ramen för IMER. Tema ensamkommande barn.

Några övriga möten/aktiviteter där vi presenterat vårt projekt:

RFSL: Vi har deltagit i referensgrupp för tolkutbildning i HBT-frågor.

15 juni 2009 (Migrationsverkets HBT-nätverk, därefter inbjudan till referensgruppen)

Referensgruppsmöten RFSL:s tolkutbildningsprojekt: 1/9 -09, 19/10 -09, 11/12 -09, 25/3 -10.

 

Deltagande i gemensam kurs för teckenspråkstolkar och kontakttolkar den 11-12 februari 2010.

 

16 juni 2009: DO

 

4 september 2009 Presentation om projektet för österrikisk parlamentarisk delegation och för Danska Röda Korset. Kontak knuten med ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

 

30 mars 2010: Möte med Olga Keselman, forskare som skrivit om tolk i samband med asylutredningar med ensamkommande barn och unga.

 

27 maj 2010: Möte med Elisabeth Björk Brämberg som bland annat forskar om patient-tolkrelationer.

 

Keselman och Björk Brämberg höll i varsitt seminarium under Tolkprojektets slutkonferens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010