Kvartalsbrev 1, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

I detta kvartalsbrev summerar vi händelserna under de första tre månaderna av 2011.

Höstens arbete inleddes med planering och genomförande av ett spännande seminarium med alla referensgrupper och särskilt inbjudna personer. Detta har vi skrivit om i Kvartalsbrev 3, 2010.

Tolkar och Tolkanvändare

Intervjuomgång III med 24 tolkar är i stort sett genomförd.

Den 9-10 mars hade vi ett referensgruppsmöte med tolkar och tolkanvändare tillsammans. I detta gjorde vi rollspel av situationer som både tolkar och tolkanvändare bidrog till. Rollspelen analyserades och diskuterades gemensamt. Det var mycket givande att på detta sätt se på dilemman som uppstår i tolkade möten för att få flera perspektiv och skapa förståelse för hur olika personer i rummet där tolkningen sker påverkar hur resultatet blir.  Hur detta kan upplevas av klienten/patienten, kunde vi bidra med genom intervjuer och observationer som vi har gjort.

Den 17 mars höll vi i ett seminarium om Tolkningens praktik på Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.  Syftet var att tillsammans med kollegor inom andra ämnen än etnologi diskutera:

  • Hur gör vi när vi tolkar vårt material, hur beskriver vi denna process, vad använder vi för metoder och begrepp?
  • Finns det likheter och skillnader mellan de ämnen vi arbetar inom?
  • Vad kan vara användbart för att förstå den process som tolkar i talade språk är involverade i?

Seminariet var lärorikt och kreativt och vi fick mer insikt i hur vi ska beskriva vad det är man gör när man tolkar.

Den 30 mars höll vi ett speciellt seminarium med tolkar som har lång erfarenhet av att tolka för barn. Det var mycket givande och kunskapsbringande.

Observationer av tolkar i arbete avslutas.

En enkät med frågor om Tolkars arbetsvillkor har skickats ut till nästan 2000 tolkar med hjälp av Kammarkollegiets listor över auktoriserade tolkar och Tolkförmedlingars listor över icke -auktoriserade tolkar. Enkäten bearbetas och sammanställs i Excell och SPSS med hjälp av Elizabeta Glasnovic Raguz, tolk i BKS och Anna Norberg projektassistent.

Tolkutbildning

Den 2-3 mars deltog vi i bedömnings seminarium som hölls i Alvesta där provledare och bedömare från Viks, Åsas, Katrinebergs och Härnösands folkhögskolor, från Folkuniversitetet i Göteborg, Medborgarskolan Syd och Vuxenskolan i Botkyrka deltog liksom en representant från TÖI.

Den 4-5 mars deltog vi i språkhandledarträff i Alvesta.

Ett mycket intressant besök gjorde vi den 15 mars på Militärtolkutbildningen i Uppsala. För oss gav det referensramar till den sammanhållna utbildningen.

 

Tolkförmedling och upphandling

Den 6 – 7 april hade TSR femtonårsjubileum med en konferens dag ett och årsmöte dag två. Vi deltog både som deltagare och föredragshållare.

Ensamkommande barn och unga

Under ett par veckors tid gjordes ett avslutande fältarbete vid det gruppboende för ensamkommande asylsökande barn som vi tidigare besökt under 2008 och 2009.

 

Spridning

www.tolkprojektet.se

Vi har författat ytterligare en artikel till tidskriften Gamma med titeln Interpreters in Sweden – A tool for equal rights?

Hälsningar

Tolkprojektets team     

 

 

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010