Kvartalsbrev 2, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Redan har två arbetsår passerat och det långa fältarbetet närmar sig sitt slut. Det blir en spännande omställning för oss att släppa taget om allt vi fortfarande är nyfikna på och i stället fokusera på hur vi bäst ska göra det material vi har rättvisa.

En del omkastningar i vår arbetsplan gör vi emellertid. Detta sker på grund av att vi fick fem papper accepterade till den internationella konferensen Critical Link, som denna gång går av stapeln i Birmingham 26 – 30 juli 2010. Detta har fört med sig att vi har börjat skriva redan nu för att i stället avluta de sista intervjuerna i höst.  Vi tror detta är en vinst eftersom skrivandet fördjupar våra egna kunskaper och de sista intervjuerna kan bli mer kompletterande än de annars hade varit. Tillskott till resekostnaderna har vi tacksamt tagit emot från Sigfrid Svenssons Minnesfond.

Vi har även fått ett papper accepterat till Nordic Migration Research konferens i Malmö 25 - 27 augusti 2010.

I september 2009 hade vi ett seminarium med alla referensgrupper tillsammans. Det var mycket lyckat och vi kommer därför att inbjuda alla till ett liknande seminarium, även i år den 22-23 september. Till det seminariet kommer vi att skicka ut texter för diskussion, särskilt då de papper, som vi gjort till Critical Link.

Närmast kommer vi att arbeta med våra presentationer.

Hemsidan finns på plats: www.tolkprojektet.seDär hittar du också vår gästbok, där vi välkomnar dig att skriva. Gör gärna det!

 

Tolkprojektets broschyr är färdigställd och kan vid intresse beställas via hemsidans kontaktsida.

I hemsidans kalendarium kan du se när var och en av oss anställda i projektet har semester.

För den som är intresserad av att veta mer om vad som hänt sedan förra kvartalsbrevet, se nedan.

Varmt tack för det år som gått och en riktigt glad och härlig sommar önskar
Kristina, Ingrid, Eva och Anna

ooooooooo

Under april-juni har vi i stora drag arbetat med uppgifterna nedan. Därutöver har vi ägnat tid åt att skriva på olika papper och artiklar.

Tolkar

Några intervjuer och samtal har genomförts.

Tolkanvändare

Fältarbete i Göteborg med intervjuer och observationer vid Rosengrenska stiftelsen
Gruppsamtal Röda Korset i Malmö
Intervjuer med en advokat i Göteborg och två i Stockholm

Tolkutbildning

Närträff Katrineberg den 15-18 april och den 12-13 juni
Träff för språkhandledare den 21-22 maj
Tre intervjuer med språkhandledare
Observation av auktorisationsprov vid Kammarkollegiet

Tolkförmedlingar

Träff med Semantix i Malmö
Besök hos Tolkcentralen, Örebro och Tolk och översättarservice, Örebro län
Besök hos Mariestads tolkförmedling
Träff med Transvoice callcenter i Norrköping
Referensgruppsmöte med tolkförmedlingar och upphandlare
Deltagit i TSRs årsstämma i Stockholm – presentation
Deltagit i årsstämma för Västmanlands tolkservice - presentation

Ensamkommande barn och unga

Deltagit i träff med Gode män
Deltagit i konferens om ensamkommande barn och unga arrangerad i Malmö av SKL, Migrationsverket och Socialstyrelsen
Besök på ”Barn i väntan” i Mariakyrkan i Malmö
Besök på asylboende i Ängelholm
Samtalat med fritidspedagog
Återbesök och intervju med lärare på IVIK
Observationer vid asylutredningssamtal med ensamkommande barn
Första omgången med djupintervjuer av tio ensamkommande unga är avslutad

Spridning och samverkan

HT-dagarna vid Lunds universitet – presentation
Artikel ”To receive with grace” i tidskriften “Diskurs Kindheits- und Jugendforschung”
Seminarium på Örebro universitet om Berättande- liv och mening 10 -11 maj, anordnat inom ramen för forskningssamarbetet vid HumUS-akademin
Imer – nordiskt seminarium i Göteborg den 10-11 juni angående antologi om barndom och migration
Träffat Elisabeth Björk-Brämberg, forskare vid Borås högskola. Hon arbetar forskning om tolkar och tolkning inom hemsjukvården

Träff med FARRs ordförande Michael Williams

Besökt Språkrådet

Besökt DO    

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010