Kvartalsbrev 4, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

Vi önskar ett riktigt Gott 2011 till alla som på olika sätt bidrar till och följer vår verksamhet!

Höstens arbete inleddes med planering och genomförande av ett spännande seminarium med alla referensgrupper och särskilt inbjudna personer. Detta har vi skrivit om i Kvartalsbrev 3, 2010.

Spridning

Vi arbetade sedan vidare med resultatet från seminariet och med att skriva två artiklar som vi hoppas få publicerade i den bok som Critical Link 6 kommer att ge ut. Som framgår av Kvartalsbrev 3, 2010 deltog vi i den konferensen med fem presentationer och för publicering valde vi att skriva två artiklar: Tolken som kulturell mellanhand och Tolkars arbetsvillkor och statens ansvar.

 

Vi skrev även en artikel, Att få vara en person, som publicerats i ett temanummer om barn, utgivet av I&M (nr 5-6) samt ytterligare en artikel, Ensamkommande barn och unga - att få vara en person, som kommer att publiceras i en antologi utgiven av det nordiska Imerförbundet. Den bygger på ett paper, Separated minors in Sweden, som presenterades vid den 15:e Nordic Migration Researchers Conference i Malmö dne 25-27 augusti 2010.

 

Den 5 oktober höll vi ett forskarseminarium, Tolken – en kulturell mellanhand,  vid Avdelningen för Etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper. Vi lade där fram texterna till de två artiklarna vi har skrivit till Critical Link och fick värdefulla synpunkter från de deltagande kollegerna.

Vi har informerat om vårt arbete vid följande tillfällen:

 

2 november: Temadag för socialtjänst, vuxenutbildning och flyktingmottagning: Temat. Att förstå innebörden av människors upplevelser av traumatiska händelser.

 

10-11 november: EMN-konferens: Future Migration – What do we (need to) know?

 

23 november Samrådskonferens kontakttolkutbildning TÖI

 

25 november:Fondenhetens erfarenhetsseminarium för projektägare som driver projekt i Europeiska Flyktingfonden eller Europeiska Återvändarfonden

Fältarbete

Vi fortsatte att fältarbeta om än i mindre skala.

 

Referensgrupper

Vi höll ett möte i december tillsammans med referensgruppen för tolkar. Vid det mötet fick vi värdefulla kommentarer till våra texter och vi diskuterade en enkätundersökning bland tolkar om deras arbetsvillkor som kommer att genomföras under våren 2011.

Styrgrupp

Ett möte hölls med styrgruppen för projektet den 14 december 2011.

 

Hemsida

www.tolkprojektet.se

 

Vi ser fram mot vårens arbete som i mycket kommer att handla om att färdigställa det material vi har åtagit oss att producera. Vi kommer även att hålla möten med referensgrupperna och träffa tolkarna en gång till.

Vi kommer inom kort att bjuda in till slutkonferens någon gång under andra halvan av augusti 2011.

Varma hälsningar från

Tolkprojektets team     

 

 

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010