Kvartalsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110219

 

 

Allmän rapportering om Tolkprojektets fortskridande sker i form av Kvartalsbrev.

 

Du hittar samtliga kvartalsbrev i menyn till höger och är välkommen att på detta sätt hålla dig informerad om vad som sker i projektet.

 

    

 

Kvartalsbrev:

 

#1, 2011

#4, 2010

#3, 2010

#2, 2010

#1, 2010

#4, 2009

#3, 2009

#2, 2009

#1, 2009

#1, 2008

 

                 Tolkprojektet.se © 2010