Referensgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Tolkprojektet har fem referensgrupper, som var och en träffar forskningsteamet två gånger per år.

Syftet med träffarna är dels att diskutera gruppernas arbetssituation och erfarenheter och dels att diskutera projektets resultat. De fem referensgrupperna är:

  • Tolkar

 

  • Tolkanvändare

 

  • Tolkförmedlare/-upphandlare

 

  • Tolkutbildare

 

  • Tolkbrukare

     

 

 

 

Länkar

 

Kalendarium

 

                 Tolkprojektet.se © 2010