Styrgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110910

 

 

Tolkprojektets styrgrupp träffas 2-3 gånger/år och består av:

 

Medborgarskolan Syd, Malmö:

 

Sune Holgersson, regionchef

 

Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper:

 

Karin Salomonsson, prefekt 

Lars-Eric Jönsson, biträdande prefekt med ansvar för forskning

 

Tolkcentralen i Göteborg:

 

Dan-Eve Johansson, chef

Eva Bernbro

 

Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro:

 

Anders Malm

 

Följande personer rapporterar till styrgruppen:

 

Eva Norström, projektledare

Marianne Palmgren, administratör/ekonom, Medborgarskolan Syd, Malmö

Christel Anderberg, ekonom, Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper

     

 

 

 

 

Medborgarskolan

 

 

 

Institutionen för kulturvetenskaper

 

 

 

Tolkcentralen i Göteborg

 

 

 

Katrinebergs folkhögskola

 

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010